Pisz - informacje


27.517
mieszkańców Pisza
13.641
mężczyzn
13.876
kobiet

4.256
w wieku przedprodukcyjnym

17.867
w wieku produkcyjnym

5.394
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

94
zawarto małżeństw

245
urodzeń

281
zgonów

-36
przyrost naturalny
miasto Pisz
dochody

142.589.120
wydatki

131.142.440
struktura wydatków Pisza

2.856
0,002%
Leśnictwo

1.184.735
0,903%
Rolnictwo i łowiectwo

9.076.187
6,921%
Transport i łączność

11.507.308
8,775%
Administracja publiczna

461.367
0,352%
Turystyka

2.980.688
2,273%
Gospodarka mieszkaniowa

443.951
0,339%
Działalność usługowa

182.401
0,139%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

514.287
0,392%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

118.672
0,090%
Obsługa długu publicznego

34.388.248
26,222%
Oświata i wychowanie

967.217
0,738%
Ochrona zdrowia

9.121.212
6,955%
Pomoc społeczna

61.385
0,047%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.263.707
0,964%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.307.001
9,384%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.035.392
2,315%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.195.191
0,911%
Kultura fizyczna i sport

42.330.632
32,278%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 05:25
REKLAMA
pogoda Pisz
17.9°C
wschód słońca: 04:09
zachód słońca: 20:51
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Piszu

kiedy
2023-06-08 20:00
miejsce
Resort Złota Łania, Wiartel,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-02 18:00
miejsce
Resort Złota Łania, Wiartel,...
wstęp biletowany